EKO-MODA 2016

Dyrektor oraz Uczniowie serdecznie zapraszają do udziału
w III EDYCJI KONKURSU EKO-MODA 2016,
adresowanym do uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych w Olsztynie,
Konkurs odbędzie się 13 maja 2016, początek o godz. 9.00 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących
w Olsztynie, przy ul. Grzegorzewskiej 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 maja 2016
( osobiście, listownie, e-mail lub fax).

Serdecznie zachęcamy EKO-uczestników do udziału w konkursie.
Z POWAŻANIEM
ZESPÓŁ ORGANIZACJI KONKURSU

1 PLAKAT 

2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3 REGULAMIN EKOMODA