Dziewczęta uczą się manicure

Od 10 lutego 2016 r. do 22 czerwca 2016 r. w Ośrodku prowadzone są warsztaty manicure, na których dziewczęta uczą się podstaw manicure biologicznego, malowania oraz stosowania hybrydy i żelu budującego do przedłużania paznokci. W ramach cyklu zorganizowane zostaną zajęcia psychoedukacyjne dotyczące dbania o higienę osobistą w okresie dojrzewania oraz zajęcia o tematyce antynikotynowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz antydopalaczowej. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę”. Zajęcia dofinansowane są przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.