ROK CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE

03.12.2015r. odbył się konkurs czytelniczy dla kl. V-VI SP pod hasłem Tadeusz Kubiak dzieciom – Gdy zapadnie noc. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przeczytanie wiersza Tadeusza Kubiaka Gdy zapadnie noc. Uczniowie pisali testy zawierające pytania zamknięte i otwarte, w których musieli wykazać się znajomością tekstu poetyckiego oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Organizatorami konkursu były p. Małgorzata Bartniczuk i p. Sylwia Karpiniak- Matuszewska.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce:   Agata Ostrowska

II miejsce:  Filip Zawisza

III miejsce: Ada Duda

08.12.2015 odbył się konkurs czytelniczy dla kl. III SP – Stanisław Jachowicz Chory kotek. Dzieci musiały wykazać się znajomością wiersza „Chory kotek”; pisały test sprawdzający znajomość i rozumienie tekstu poetyckiego.

Konkurs został zorganizowany przez p. Małgorzatę Bartniczuk i p. Barbarę Brzezicką.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce:   Klaudia Dzik

II miejsce:  Wanessa Skorobogata

III miejsce: Leszek Dzik

Nagrody i dyplomy zostaną rozdane uczniom na apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego 2015/2016.