Biblioteka w internacie

W internacie już działa Klub czytelnika. 12.01 pani wicedyrektor d/s opieki i wychowania dokonała uroczystego otwarcia klubu, a opiekunki klubu przedstawiły zasady korzystania oraz zaprosiły na rożnego rodzaju zajęcia, które będą w nim organizowane. Został także ogłoszony konkurs na najfajniejsza nazwę klubu. Jego rozstrzygnięcie nastąpi po feriach. Zapraszamy.