Bal Absolwenta 2018

Bal Absolwenta 2018

Wspaniałym balem zakończenie nauki uczcili absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i studium policealnego.