A po lekcjach, w internacie …

Od 27 marca do 13 czerwca Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu  „Pokonać Ciszę” realizowało zadanie publiczne „Sport to zdrowie” oraz  warsztaty rękodzielnicze „Pomysłowa nastolatka”, dofinansowane przez MZPiT w Olsztynie.

Zajęcia pozalekcyjne  promowały zdrowy styl życia, podnosiły sprawność fizyczną oraz rozwijały kreatywność i zdolności manualne.