Problem cyberprzemocy

Problem cyberprzemocy

Dziś odbyło się spotkanie z Policjantką z Oddziału Prewencji Policji, która przybliżyła uczniom Ośrodka problem cyberprzemocy, jej skutki oraz odpowiedzialność prawną nieletnich za tego rodzaju czyn.